Kalite ve Çevre Politikası

Kalite ve Çevre Politikası


Kalite Politikası
 

Kalite "en iyi" kavramını çalışanlarının dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olgusu olarak kabul eden Şah İnşaat, hedeflerini şirket vizyonu ve müşteri beklentilerini bu olgu ile doğru orantılı olarak şekillendirir. 

Kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en iyi yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir. Bu hedeflere ulaşırken kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı; çalışanların doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artacaktır. 
 

Çevre Politikası
 

Şah İnşaat, hizmetlerinin her aşamasında çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder. Çevreye saygının aslında insana saygı olacağını bilir. Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan sağlığı ve güvenliğini ön plana çıkaran çözümler sunar.

Hizmetlerinin her aşamasında çevresel faktörler belirlenerek, bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar sürdürülebilir hale getirilir.

Bir başka şekilde kalite; “İnsan yetenekleri ile müşteri beklentilerinin buluşma noktası” olarak tanımlanabilmektedir. Şah İnşaat, bu esaslardan yola çıkarak, insanlara gerekli değerin verilmesini, yaptığı ve yapacağı projelerle sunmayı amaç edinmiştir.

Ercan Akbulut
Mimar

Türkiye’nin Yeniden İnşaası İçin...

Geleceği Tasarlayarak İnşaa Ediyoruz

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ŞAH

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ŞAH

ŞAH İnşaat kentsel dönüşüm projelerinde, insanları anlayarak ve süreçleri ciddiyetle yürüterek, stratejileri ve bütün politikaları doğru geliştirerek hareket eder.

MİMARİ BAKIŞ VE UYUMLULUK

MİMARİ BAKIŞ VE UYUMLULUK

Tüm projelerin her aşamasını mimari kurallar çerçevesinde ince bir hesap ile düşünmekte, planlamakta ve temelden çatıya eksiksiz bir şekilde inşaa etmektedir.

1. SINIF KALİTE

1. SINIF KALİTE

ŞAH İnşaat; tedarik ettiği malzeme seçiminden başlayıp insan kaynaklarına kadar süren her aşamada çevreye karşı sorumluluk ve kalite bilincinde hareket eder.